Søg
  • #NUance

#NUance: Hvad mener teenagere episode 1

Hvad tænker teenagere om: ghettoområder, identitet og den politiske debat?

Vi har samlet 9 og kigger på nuancerne i deres holdninger og erfaringer.


Hvor ville du stille dig?Her er nogle statistikker om emnerne, som måske kan hjælpe jer med at vide, hvor I ville stille jer:


Gellerup et farligt sted at komme:

Når man kigger på straffelovsovertrædelser, er der meget mindre kriminalitet i Gellerup end i resten af Aarhus. Straffelovsovertrædelser dækker blandt andet over personfarlig kriminalitet og indbrud og tyverier. Mens færdselsloven og lov om euforiserende stoffer ikke regnes med her. I Gellerup er det oftest sager inden for færdselsloven eller lov om euforiserende stoffer, der ses.

http://aarhus.lokalavisen.dk/nyheder/2018-09-03/Straffeloven-Markant-mindre-kriminalitet-i-Gellerup-3059973.html


Danmark er en del af min identitet:

I 2016 føler 22 pct. af nydanskere sig som danskere, og 47 pct. af dem føler sig som danskere med indvandrerbaggrund. 16 pct. af nydanskere føler sig som indvandrere, mens blot 2 pct. føler tilhørsforhold til en bestemt religiøs gruppe.

https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/filer-tal-og-analyser/arkiv/medborgerskab-ligebehandling-og-selvbestemmelse-i-danmark-2016 side 10


Jeg er blevet diskrimineret imod:

Undersøgelse fra København - 43 procent af dansker med ikke-vestlig oprindelse har følt sig diskrimineret imod i 2017(hovedsageligt pga. deres etnicitet eller religion) og føler det mere gennem at blive ignoreret/bevist overset eller modtage ringere betjening end andre. 23 procent af etnisk danskere har også følt sig diskrimineret imod, her handler det mest om kønsdiskrimination og tilråb er den hyppigste diskriminationsform.

https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/bilag_2._medborgerskabssurvey_2016.pdf side 10


Der mangler nuance i den politiske debat:

73 procent af danskerne svarer, at de føler sig velinformeret på emner, der vedrører indvandring og integration. Men 59 procent mener også at indvandrere bliver fremstillet for negativt i medierne. https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/danskerne-foeler-sig-velinformerede-om-indvandring-og-integration-men-medierne-er-for-negative

39 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle