Om Movementen

/

Hvorfor #NUance

Vi er de 76 procent af danskere, som normalt ikke tager del i den offentlige debat, fordi tonen er for grim. #NUance ønsker at fremme et sundt kritisk miljø, der kan fremme bedre forståelse, give ny viden og nye perspektiver. Vi er imod at debatten på internettet er domineret af et lille mindretal med meget ydergående synspunkter, som gør de sociale medier til et polariseret miljø, hvor konflikter kun optrappes. Vi ønsker en mere nuanceret og faktabaseret tilgang til dialog og debat.

Virkeligheden ligger heldigvis således at 67% af danskere er enten helt enige eller enige med at tonen på de sociale medier er grimt og ubehageligt. 71 procent af danskere synes at debatten på internettet er tit fuld af meget yderligtgående synspunkter. Denne majoritet af danskere vælger ofte derfor at holde sig helt fra at kommentere på Facebooks opslag. Faktisk, så kommenterer 24 procent af danskere sjældnere end en gang om måneden og hele 52 procent af danskere kommenterer aldrig på Facebooks opslag. Hvorimod minoriteten af danskere, 4%, kommenterer på Facebooks opslag dagligt, samtidig med at de synes at tonen på nettet er helt okay og acceptabelt. Dette kan give et dystert og forvrænget billede af Danmark.

Især når det kommer til danskere med ikke-vestlig baggrund er mediebilledet ikke ret nuanceret. Negative historier og fortællinger udgør en alt for stor del af det billede danskere bliver præsenteret for. #NUance er en movement med intention om at rette op på dette skæve billede gennem posts og content med fakta, statistikker, ekspertindlæg samt reelle fortællinger fra virkelighedens Danmark.

Vi opfordrer alle til selv at skabe indhold til de sociale platforme med hashtaget #NUance, hvori I belyser de positive og realistiske sider, samt jeres positive oplevelser på tværs af kultur og religion.